X Polski Kongres ITS
16-17 maja, Warszawa

 

X edycja Polskiego Kongresu ITS - Inteligentnych Systemów Transportowych już za nami. W wydarzeniu dedykowanemu Inteligentnym Systemom Transportu wzięło udział blisko 350 uczestników z instytucji rządowych, samorządowych oraz uczelni technicznych. W czasie X Kongresu zaproszeni eksperci poruszali kwestie związane z różnorodną tematyką ITS jak pomiary ruchu i badanie stanu dróg, standaryzacja i architektura ITS, ITS jako narzędzie równoważenia mobilności czy innowacyjne rozwiązania w obszarze inteligentnych systemów transportowych. 

W czasie Kongresu eksperci z Comarch uczestniczyli w bloku tematycznym „ITS jako narzędzie równoważenia mobilności”.  Igor Bednarski przedstawił prezentację pt. „Polska Winieta – nowa droga do free- flow”. Informacje na temat tego innowacyjnego rozwiązania dostępne są na dedykowanej stronie internetowej:  www.polskawinieta.pl. Ponadto Paweł Szmajda zaprezentował „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą drogową jako platforma wsparcia procesów związanych z utrzymaniem bieżącym i długoterminowym dróg”. W specjalnej strefie wystawowej mieliśmy nasze stoisko firmowe, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z bogatą ofertą rozwiązań Comarch.