Europejski Kongres Samorządów
27-28 marca 2017, Kraków

W Krakowie odbył się III Europejski Kongres Samorządów. W wydarzeniu wzięło udział ponad 1800 osób, w tym również wielu gości z zagranicy. Przedstawiciele firmy Comarch również byli obecni w czasie Kongresu. Pierwszego dnia w panelu eksperckim pod tytułem Otwarcie rynku eHealth w Polsce, a rola samorządu regionalnego w procesie adaptacji innowacyjnych rozwiązań, wziął udział prezes Comarch Healthcare - Piotr Piątosa. Zaproszeni eksperci dyskutowali o problemach i wyzwaniach jakie stają przed współczesną medycyną.

Z kolei drugiego dnia w panelu Inteligentne regiony i miasta – od wizji do strategii uczestniczył Robert Boguszewski, dyrektor Comarch PointsHub, przedstawiając rozwiązania Comarch w zakresie rozwoju i wspierania koncepcji smart city w Polsce i na świecie.